vrch
nasa tovarna

Vývoj a Výskum

Celý sortiment „Profil C“ je vytvorený valcovaním za studena (väznice, paždíky a stropné nosníky). Boli vykonané viacnásobné skúšky za rovnakých podmienok s rozdielnymi typmi krytín ( trapézový plech, fólia, fibrocement....) Výsledky skúšok viedli k zostaveniu počítačového programu „TREFLE“ verzia 2.10, ktorý umožňuje návrh a posúdenie jednotlivých komponentov systému (rozumej väznice, paždíky, trapézové plechy).

SOCOTEC zostavil predbežnú správu kontroly alebo technického posúdenia a SOCOTEC optimalizoval pre spoločnosť Profil C jednotlivé komponenty systému „Profil C“ pomocou programu „TREFLE“ verzia 2.10 zaregistrovaná pod číslom DMOE.02.4826/DS.AN 16.decembra 2002.

Správa sa tiež vzťahuje na technickú dokumentáciu v 4 častiach definujúcich systém:

  • Technická dokumentácia – Časť 1 : Základný dokument (13/12/02)
  • Technická dokumentácia - Časť 2 : Zostavenie dokumentácie pre klienta (13/12/02)
  • Technická dokumentácia - Časť 3 : Schéma výrobkov (13/12/02)
  • Technická dokumentácia - Časť 4 : Návod na montáž (13/12/02)

Postup výpočtu systémov väzníc a paždíkov „Profil C“ je zostavená podľa nasledujúcich noriem:

  • Eurocode 3 – časť1.1 : ENV 1993 –1 –1 + DAN
    Index trieda P.22.311 December 1992
  • Eurocode 3 – časť1.3 : ENV 1993 –1 –3 + DAN
    Index trieda P.22.311 Marec 1998