vrch
nasa tovarna
lanti grele

L’ANTI GRÊLE

Patent uložený pod číslom 96/12 793 & 97/402446.5

L‘anti-grêle je určený ochraňovať ohraničené miesto, v ktorom je uskladnený materiál citlivý na dopad krúpov. Systém nachádza využitie obzvlášť výhodný v automobilovej oblasti pri ochrane áut, ktorého metalická karoséria tak, ako i sklenné strechy sú zvlášť vystavené pre takýto typ nečasu.

doc pdf dokument na stiahnutie (170 kB)
ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1