vrch
nasa tovarna

Výroba a kvalita

Cieľom kontroly kvality je dodržať stálu kvalitu systému "PROFIL C" vrátane technických parametrov, ktoré sa optimalizovali pokusmi a zodpovedajú nariadeniam. Pravidelná kontrola sa týka ocelí a tolerancie výroby. Značka výrobcu je na každom komponente systému.