vrch
nasa tovarna

Predaj

Naše technicko obchodné oddelenie vám zostaví ponuku podľa vašich údajov, charakteristiky budovy, klimatického zaťaženia, využitia, údržby.

Po prijatí objednávky vytvoria výrobnú dokumentáciu, vyznačenie na montážnych výkresoch a dodajú dokumentáciu na kontrolu.

Oddelenie sleduje výrobu komponentov podľa vašej objednávky až po ich dodanie na vašu stavbu. Jedna osoba sa o vás stará od zostavenia rozpočtu až po dodanie vášho kompletného systému väzníc alebo paždíkov.