vrch
nasa tovarna

ProfilC Slovakia s.r.o.

Brnianska 1,
911 05 Trenčín

Tel.: +421 32 640 13 04-5
Fax: +421 32 640 13 06
E-mail: profilc@profilc.sk

Kontaktné osoby:

Ľuboslav BLŠČÁK,Ing. (technická podpora)
+421 911 294 456
Monika ORAVCOVÁ (technická podpora)
+421 911 767 277
Zlatica VALACHOVÁ (prokuristka)
+421 911 435 253

www.profilc.com
www.ravoyard.com

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 15787/R